Kribbe, Kruis en Kroon

Zangvereniging Harpe Davids o.l.v. Johan Adriaanse
kinderkoor – meisjeskoor – gemengd koor

Orgel: Jan Rozendaal | Vleugel: Arjan van Ballegooijen
Trompet: Henk-Jan Drost | Panfluit: Mihai Puscolu
Bariton: Marinus van Slooten | Meisjessopraan: Wilianne Schouwstra

Opname: STH Records
CD niet via ons leverbaar

Nummers

 1. De geboorte van de Heere Jezus
 2. Engelenzang en de herders
 3. De voorstelling in de tempel
 4. De kindermoord
 5. In de tempel
 6. Gezocht door Zijn ouders
 7. Psalm 105
 8. De verzoeking in de woestijn
 9. De prediking van de Heere Jezus
 10. Gebed
 11. De jongeling te Naïn
 12. De intocht in Jeruzalem
 13. In de hof van Gethémané (1)
 14. In de hof van Gethémané (2)
 15. Verloochening door Petrus
 16. Het berouw van Petrus
 17. De heuvel Golgotha
 18. Psalm 22
 19. Gebed
 20. De opstanding
 21. De vrouwen bij het graf
 22. Verschijning aan Zijn discipelen
 23. De hemelvaart
 24. Het pinksterfeest
 25. Psalm 87
 26. Zendingslied
 27. De wederkomst
 28. Bekeert u!
 29. Gebed