Voor de Allerkleinsten

Kinderen zingen over Gods grootheid in de natuur

Groot samengesteld kinderkoor o.l.v. Ria Kalkman
Kinderkoor Harpe Davids o.l.v. Rens de Winter
Orgel: Jan Rozendaal en Peter Wildeman | Piano: Rens de Winter

Opname: Interclassic Music
Prijs: € 15,00

Tracklist

01. Heer' onze God
02. Zie ik sterren
03. Groot is Uw trouw
04. In het begin lag de aarde verloren
05. Licht in de nacht
06. Psalm 21
07. Psalm 8 : 1 en 3
08. Psalm 113 : 2
09. Psalm 136 : 7, 8 en 9
10. U die mij geschapen hebt
11. Glorie aan het Lam
12. Hoger dan de blauwe luchten
13. Looft den Heere alle Gij volken
14. God schiep het daglicht
15. Dank U voor deze nieuwe morgen
16. Grote God wij loven U
17. Zie de Zon
18. Jezus leeft in eeuwigheid
19. Psalm 97
20. Psalm 19
21. De dag door Uwe gunst ontvangen