De roem van vrije genade

Mannenensemble Ethan o.l.v. Johan Adriaanse
Orgel: Jan Rozendaal

Liederen van ds. Joh. Groenewegen
Opname vanuit de Martinikerk in Bolsward

Opname: STH Records
Prijs: € 14,95

Nummers

01. Bemoediging in bange dagen
02. Zijn dood mijn leven
03. Het schepsel niet en God het al
04. De rijke Christen
05. Een vreemdelingsgezang
06. De roem van vrije genade
07. Jezus aangekleefd
08. Laat ons met leidzaamheid lopen
09. Een klagende ziel
10. Trek mij, wij zullen u nalopen
11. Een lied van de vereniging met de Heeren volk
12. Tot wie zullen wij heengaan?
13. Loflied
14. Het eeuwig heil