Jan Rozendaal speelt eigen koraalbewerkingen

Evang. Luth. Kerk te Den Haag

Eigen bewerkingen over Psalmen en geestelijke liederen op het bekende Bätz-orgel

Opname: Excellent Recordings
Prijs: € 14,95

Nummers